IT Danışmanlıkları

VERİ ANALİTİĞİ DANIŞMANLIĞI

Veri artık şirketlerin en büyük  değerli varlıklarının başında gelmektedir. Şirketler bu bilgi varlıklarını kullanarak ciddi bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Kurumsal veriler büyüdükçe bu verileri, bir insanın anlaması ve anlamlandırması zorlaşıyor hatta imkansızlaşıyor. Bu sebeple şirketinizin bu bilgi varlığı daha iyi kullanabilmesi adına şirketinize uygun analitik yol haritasının ve stratejinin çizilmesi, ilgili analitik çözümleri sağlamak adına şirketinize en uygun  platformların seçilmesi, bu platformların mevcut IT sistemleriniz ile entegre edilmesi aynı zamanda şirket içerisinde üst düzey yöneticilerden başlayarak tüm firma çalışanlarına konunun anlatılması gerekmektedir. Bu konuda üniversitelerle iş birliğimiz halinde çalışmaktayız.

 

Neler yapıyoruz?

 • Assesment – Gap Analizi ve Değerlendirme
 • Elinizdeki mevcut teknolojiler ile yazılım envanterinin çıkartılması
 • Üst düzey yöneticilerden başlayarak şirket içi gerekli eğitimlerin belirlenmesi ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi
 • Şirket analitik stratejilerin çizilmesi
 • Şirket içi analitik projelerin seçilmesi ve çalışılacak konuların netleştirilmesi ve proje gruplarının oluşturulması
 • Projeleri gerçekleştirecek IT ekiplerine teknik eğitimlerin verilmesi
 • Forecasting konularının belirlenmesi
 • Business partnerlerin belirlenmesi
 • Projelerin uygulamaya alınması
 • Şirket içi kültür oluşturma
 • Yeni projeler üretilmesine gerekli desteği verilmesi
 • Hybrit modellerin oluşturulması
 • Bulut assesmentlerının yapılması

Her türlü veri kaynağından beslenme imkanı ile kullanılan teknolojiler:

Azure, Sap, Bulutistan Analitik Cloud

MODERN BI ARCHİTECTURE

Modern BI konusu; İş zekası çözümleri günümüzde artık şirketlerin olmazsa olmaz sinir ağlarına benzetebiliriz. Şirketinizde bu sinirler yoksa beyin beslenemez ve yanlış kararlar alınması neden olabilir.

Şirketlerin bu anlamda kendi reflekslerini oluşturması ve otomatik kararlar alabilmesi, her bilgi ihtiyacında bilgiye hızlı ulaşabilmesi, işletme sahiplerinin self service veriye ulaşıp bunları hızlıca raporlayabilmesi gerekmektedir. Tüm bunları sağlamak adına Meta Data Management süreçlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

 

Neler Yapıyoruz?

 • Şirket veri kataloğunun çıkartılması
 • Kalitesinin takip edilmesi
 • Şirket dışı veri kaynaklarının bu sisteme entegre edilmesi. Iot, Sosyal Medya …
 • Hybrit iş zekası mimarisinin belirlenmesi
 • BI sisteminin self service dönüştürülmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi
 • Ürün ve teknoloji seçimleri

 

Kullanılan teknolojiler: Qlickview, BI, Sap BO, Sap Analitik Cloud

YAZILIM MODERNİZASYONU

Hayatımıza Bulut ve Mobil Uygulamaların girmesi ile birlikte mevcut yazılımları bu platformlara uygun hale getirme, bu yeni platformlar üzerinden tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, bayilerimiz ile iletişime geçme önemli ihtiyaçlar gündeme gelmiştir.

Teknolojilerin birbirine ile konuşabilmesi için bu sistemlerin ölçeklenebilir, tutarlı ve güvenli bir şekilde birbiri ile konuşabilmesi elzem hale gelmiştir. Aynı zamanda dışarıdan veri alma dışarıya veri çıkma her firmanın ihtiyacı haline gelmiştir. Tüm bunları yapabilmek adına şirket  yazılımlarınızı,  modernize etmek ve günümüz teknolojik altyapılarına uygun biçime getirmek gerekmektedir.

Ayrıca hazır kodların tekrar kullanılmasının sağlanması hem zaman tasarrufu hem de emek tasarrufu açısından büyük öneme sahiptir.

Özellikle bu konuda sistemlerin birbirileri ile servis üzerinden (rest API) konuşmasını güvenli ve tutarlı bir şekilde sağlayacak modern mimarilerin sağlanması gerekmektedir.

Neler Yapıyoruz?

 • Service Oriented Architecture çizilmesi
 • Monolith yapıdan microservices yapıya dönüştürülmesi
 • DevOps Mobil Dağıtım Sistemleri (MDM Mobile Device Management)
 • Microservice Mimarisine Geçiş Planlaması (teknoloji seçimi)
 • Uygulamayı Konteyner Destekli Hale Getirmek
 • Low Code, No Code sistemlerin tanıtılması ve şirket envanterine katılması

BULUT GEÇIŞ DANIŞMANLIĞI

Buluta Geçiş Hizmetleri, bulutu kullanmaya başlama ve dönüşüm sürecinizin hızı, performansı, güvenliğini artırmaya yardımcı olur. Teknolojide özgürlük ve çeviklik arayan şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu konular arasındadır.

Cloud çözümler, donanım ve IT maliyetlerinin düşürülmesini sağlarken aynı zamanda kullanıcıların her cihazdan 7/24 sisteme erişilebilmesini mümkün kılar.

Bulut danışmanlığında, doğru bulut kurulumunu belirleyip, en iyi çözümü seçmek kapsamlı bir süreçtir. Bulut Geçiş Danışmanlığı Kapsamında; Hangi bulut hizmetlerinden faydalanılması gerektiği, Mimarisinin çizilmesi, IaaS, PasS ve SaaS  seçeneklerinden hangisinin tercih edilmesi gerekir, hangi verinin nerede tutulacağı, sıcak veri, soğuk veri ve çok soğuk veri depolama, No SQL veri tabanlarını şirket mimarisine kazandırmak gibi farklı süreçleri içerir.

Uzman ekibimiz buluta giden güvenli, yinelenebilir ve ölçeklenebilir bir yol haritası ve en iyi geçiş stratejisini tasarlamanıza yardımcı olur.

 

Neler yapıyoruz ?

 • Bulut Teknolojilerinin anlatılması
 • Hadoop, Spark No Sql teknolojilerinin soğuk verinin aktarılması, kullanılması gereken yerler
 • Şirket assesment’in belirlenmesi
 • Ekip ve yatırımlarının incelenmesi
 • Cloud Services – IasS PasS SaaS farklarının anlatılması ve alınacak hizmetlerin belirlenmesi
 • PasS sistem desteklerinin verilmesi, bakımlarının yapılması
 • Veri geçiş politikalarının planlanması
 • Network eşirim politikalarının sağlanması

SAP BULUT GEÇIŞ DANIŞMANLIĞI

Sap sistemlerinin SAP S4HANA analitik ve BI sistemlerinin yurt içi yurt dışı bulut sistemleri üzerinde barındırılması, kapasite geçiş planlamasının yapılması, bu geçişlerin yönetilmesi ve geçiş sonrası desteklerin verilmesini içermektedir.

APPLICATION MODERNIZATION

Teknoloji Özgürlük için!

Teknoloji ihtiyaçlarınızı, taleplerinizi ve sorularınızı bize iletin, ilgili uzman kadrolarımız ile sizi bir araya getirelim.